สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ประเภทโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้ "พลังงานเรื่องใกล้ตัว" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) เป็นโรงเรียนต้นแบบพลังงานชุมชน 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates