กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2561

พิมพ์

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพราะวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โรงเรียนจึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้่แก่ผู้เรียน ในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถและรับของรางวัลจากครู อาทิ การแสดง Science Show การพูดทางวิทยาศาสตร์ การจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมในซุ้มต่าง ๆ เพื่อชิงของรางวัลมากมาย

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<