รางวัล แกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด ระดับภาค
โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 18
ธนาคารกรุงไทย มอบทุนการศึกษา โครงการกรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิต
โดย ธนาคารกรุงไทย
รองผู้อำนวยการ ชิตพล เพชรวารี
ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา
ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
สัมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูในศตวรรษที่ 21
ณ วนธารารีสอร์ท
เชิญชวนครูและบุคลากร ทุกท่านร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก ๆ วันศุกร์
เพื่อสืบสานการแต่งกายแบบไทยที่สวยงามให้คงอยู่ตลอดไป
  1. จัดซื้อจัดจ้าง
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2018 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates