กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาระการเรียนรู้
1 นางนงนุช ไชยโยกาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
2 นายประทวน บดีรัฐ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
3 นายถนอมพงษ์ จันอ้น สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
4 นายดิเรก คำชำ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
5 นายอนุสร อ่อนเขียว สาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates