กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล สาระการเรียนรู้
1 นายชูชาติ อินทพงษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2 นายชาญชัย ศรีอุทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3 นายชรินทร์ พลลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
4 นางสาวกุลรัตน์ เจริญสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5 นางสาวกฤติยา  พลฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates