กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล กลุ่มสาระ
1 นายคุณานนต์ ศรีวังโป่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2 นางสาวสุกัญญา ถาวร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3 นางสาวศุภิสรา แพรแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
4 นางสาวอารวีร์ อดิเรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5 นายปุณวิชญ์ อินทพงษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6 นายกฤษณะ แสงคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7 นางสาวฟ้าอำพร สิงห์ทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8 นางสาวปิยฉัตร  อินสุวรรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2023 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates