นายทวินทร์ อุดมสุข

นายทวินทร์ อุดมสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


นายนิกูล  เปียมาลย์

นายนิกูล เปียมาลย์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

หมายเลขโทรศัพท์ : 080-8255965


นายกิตติเดช ทองคำ

นายกิตติเดช ทองคำ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หมายเลขโทรศัพท์ 099-6146266


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates