วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายนิกูล เปียมาลย์ นายกิตติเดช ทองคำ นายอุปถัม ปาณะกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 งานอนามัยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการลงทะเบียน App หมอพร้อม (Health ID) โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกโรคทั่วไทย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการรักษา ตามนโยบายของรัฐบาล (กระทรวงสาธารณสุข) โดยมี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพรานกระต่าย มาให้บริการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดแก่สมาชิกยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด ยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติให้เป็นสมาชิกยุวกาชาด
 
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข และฝ่ายปกครอง อำเภอพรานกระต่าย จัดกิจกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอพรานกระต่าย ประจำปี 2567
 
 
 
 
 
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานดีเด่น และการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยมีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ได้ทรงจัดตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 113 ปี ของกิจการลูกเสือในประเทศไทย พร้อมแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 

หน้าที่ 1 จาก 66

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates