วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ ครูอรวรรณ อุดมสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมี นายโสภณ ดวงปัญญาสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 นางรัตนา ปัญญา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินกิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567 โดยมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วม ณ อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีแก่ ครูจิตต์ แววตา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มีนางสุวธิดา เกิดโต รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 1 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมนายนิกูล เปียมาลย์ นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน นายกิตติเดช ทองคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางกัลยา พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะ ในโอกาสเดินทางมานิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 มีนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates