วิชา IS หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระ เป็นวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ กระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงออกแบบหลักสูตรเพื่อยกระดับโรงเรียนชั้นนำให้เป็นโรงเรียนที่ดีมีมาตรฐานเทียบเคียงสากล (World - class standard school) IS นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนของน้องๆ ได้ ดูจากชื่อวิชาเลยค่ะ เปิดกว้างให้ค้นคว้าความรู้ที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยแบ่งออกเป็น 3 สาระ

           IS 1 - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ฝึกให้กำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ค้นคว้า คิดสร้างองค์ความรู้
           IS 2 - การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) นำความรู้มาถ่ายทอดแนวคิด ผ่านวิธีการนำเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
           IS 3 - การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) ประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฎิบัติ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

 

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน อาทิ ชนะการแข่งขัน A-Mat  ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.) สภานักเรียน และโรงเรียนธนาคาร 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561 ระดับภาคเหนือ แข่งขันที่  มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรม เพชรพรานสดุดี กตเวทิตาจิต กษิณาลัย ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ได้แก่ คุณครูวชิรารัตน์ เจริญสุข  และ คุณครูเตือนใจ  หงษ์ยนต์ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความกตัญญูต่อบูรพาจารย์ผู้ประสาทความรู้ อบรมสั่งสอน ขัดเกลาให้เป็นคนดี มีความรู้ และ เป็นการแสดงไมตรีจิตระหว่างครูผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ ในงานครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่าน สุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าราชการต่าง ๆ ภายในงานมีกิจกรรมมุทิตาจิต การแสดงของครูและนักเรียน ในบรรยากาศที่อบอุ่น

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพราะวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า 2 ปี ต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น "วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" โรงเรียนจึงถือโอกาสนี้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้่แก่ผู้เรียน ในงานมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถและรับของรางวัลจากครู อาทิ การแสดง Science Show การพูดทางวิทยาศาสตร์ การจัดบอร์ดวันวิทยาศาสตร์ และเล่นเกมในซุ้มต่าง ๆ เพื่อชิงของรางวัลมากมาย

 

>>ดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่<<

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2018 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates