โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะสี ทั้ง 5 คณะสี ได้แก่ คณะกระต่ายทอง คณะศิลาทอง คณะพานทอง คณะสักทอง และคณะโพธิ์ทอง ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีการแข่งขัน กีฬา กรีฑา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคีของนักเรียน...

...ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน... 

 

 

...เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน  จัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง เนื่องในวันชาติ เพื่อสร้าง ความตระหนัก รัก ศรัทธา ในสถาบันชาติของไทย...

...นอกจากนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล...

 

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ...ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในโครงการ "คนพรานต๋าย ห๋างไกลเอดส์" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยอำเภอพรานกระต่าย สาธารณสุขอำเภอพรานกระต่าย และเทศบาลตำบลพรานกระต่าย เพื่อรณรงค์ สร้างความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ มีกิจกรรมการประกวดขบวนรณรงค์ป้องกันเอดส์ จากคณะสีต่าง ๆ ผลดังนี้ อับดับที่ 1.คณะโพธิ์ทอง 2.ศักดิ์ทอง 3.พานทอง และ 4.กระต่ายทอง

 

 

 

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก มอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์แก่นักเรียน ผ่านการอบรมในโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดกำแพงเพชร” เนื่องจากในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก และสูญเสียเยาวชนของชาติซึ่งเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติจากสาเหตุดังกล่าวเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกจึงจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจำนวน ๔ รุ่น โดยโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชรเป็นรุ่นแรก ปลูกฝั่งให้นักเรียนผู้รับการอบรมมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ถูกต้อง ตามกฎจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดอุบัติเหตุทางถนน...

...ทั้งนี้ ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีและผลการเรียนดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ขอขอบพระคุณท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ มา ณ โอกาสนี้...

 

 

 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ... ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม มอบเกียรติบัตร และร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูผู้ควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 24 ระดับภาค...

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates