เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการคนพรานต๋าย ห่างไกลเอดส์ ประจำปี 2562 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 300 คน ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา การดูแลสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การท้องไม่พร้อมและเอดส์แก่เด็กนักเรียน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลพรานกระต่ายมามอบความรู้ให้กับนักเรียน

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ออกบริการทางวิชาการจัดกิจกรรรม Roadshow activities at Prankrataipittayakom ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำทีมโดย ดร. กมลวัฒน์ ภูวิชิต พร้อมด้วยนักศึกษา จากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

ซึ่งมีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วมเพื่อรับความรู้และความสนุกสนาน เช่น กิจกรรม error identification (หลักไวยกรณ์) กิจกรรม vocabulary guessing (ทายคำศัพท์) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการทางวิชาการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

 

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ ดังนั้นนักเรียนจะต้องเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่ว กล้าที่จะพูดและมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ

 

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดในประเทศไทย

 

 

 

 ...เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนให้แก่คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมในวันสำคัญของชาวจีน โดยทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมใจแต่งกายชุดสีแดงอย่างสวยงาม และมีกิจกรรมอีกหลายรายการทั้งการแสดงของนักเรียน เช่น ระบำจีน การร้องเพลงภาษาจีน รวมถึงกิจกรรมการตอบปัญหาเกี่ยวกับวันตรุษจีน ซุ้มกิจกรรมเขียนอวยพรในวันตรุษจีน นอกจากนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายของคณะครู ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก ให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 

…โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันตรุษจีนนั้น เป็นเทศกาลวันสำคัญของชาวจีน โดยเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีของชาวจีนและเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างยาวนาน ซึ่งแฝงไว้ด้วยข้อคิดต่าง ๆ ไว้มากมาย ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติผ่านการทำกิจกรรมและเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับนักเรียน

 

 

 

 

วันที่ 28 มกราคม 2562  นายสุดเขต สวยสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม กล่าวรายงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน โดยมีคณะครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน และนักเรียน ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ กันด้วยบรรยากาศอบอุ่น

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates