คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหอประชุมอำเภอพรานกระต่าย นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ประชาชนจิตอาสาและประชาชนทั่วไปที่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลืองเข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคล
โดยคณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซึ่งได้รับแจ้งเหตุบ้านพักครูประสบวาตภัยเสียหาย โดยมีผู้บริหารและคณะครูพาเข้าตรวจสอบบริเวณที่เสียหาย ทั้งนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จักรวบรวมเรื่องนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมกับโปรแกรมคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ครั้งที่ ๒ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร” ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม โดยมีคณาจารย์จากโปรแกรมคณิตศาสตร์เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการบริการทางวิชาการ และส่งเสริมทักษะความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับครู อาจารย์ และนักเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะครูโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมร่วมพิธีรดน้ำขอพร ดร. พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมและครูอาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น บุคลากรต่างแต่งกายด้วยชุดลายดอกและผ้าไทย

 

 

 

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพรานกระต่าย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีการถือป้ายข้อความเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รณรงค์การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยอำเภอพรานกระต่าย นอกจากนี้ยังมีการแข่งกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลต่าง ๆ ในอำเภอพรานกระต่าย โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายเป็นสนามในการแข่งขัน

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : pp_school@outlook.com

Social Contact© 2009-2019 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates