วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมติว THAI A LEVEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
มีนายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทศวรรษ สุดา เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วมดังกล่าว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน ๔ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 31 มกราคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมนางสาวสาวิตรี ศิริเวิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางสาวกนกพรรณ ถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เขียนจดหมายขอพระราชทานทุนการศึกษา จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 

 
ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2567 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงอาหารเก่า โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณคลองสวนหมาก อุทยานแห่งชาติคลองลาน
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
และกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ บริเวณโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 30 มกราคม 2567 ดร.ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ พร้อมคณะกรรมการประเมินร่วมประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันที่ 27 มกราคม 2567 ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2567 ในวาระครบรอบ 102 ปี มีนางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สิบเอก ดร.มงคล ศรนวล ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสมาชิกยุวกาชาดจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วม ณ โดมเจ้าคุณทองดี โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เลขที่ 118 ถนนกำแพงเพชร - สุโขทัย

ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร  62110

โทรศัพท์ : 055775655

โทรสาร : 055775651

อีเมล์ : [email protected]

Social Contact© 2009-2024 by GPIUTMD

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม Copyright © All rights reserved. 2017

Search

Free Joomla! templates by Engine Templates